Hactenus

Význam: až sem, až potud (místně), až dosud (časově) ; tak dlouho, až do té doby ; až do té míry, tolik, potud, až sem ; jen tolik

Další latinský slovník

Cuneum facere

sestavit se v klín

Conscisco

dopustit se, spáchat

Iuxta

podle, ve shodě s

Urus

zubr

Ieiunus

lačný, hladový ; hubený, suchý, suchopárný ; ubohý, ničemný ; prázdný, suchý, nudný (o řeči)

Consulta

rady