Veho

Význam: vést, dovážet, táhnout

Další latinský slovník

Cognatus

sourozenec, příbuzný, pokrevný příbuzný ; pokrevní přítel

Reporto

přivézt zpět, zpět dopravit

Immineo

být blízko, blížit se, hrozit

Transeo

přecházet, přejít, překročit, přestupovat ; přeběhnout, přejít k nepřátelům ; vpadnout, vtrhnout (do nějaké země) ; přecházet, přistupovat, přikročit ; přejít, měnit se ; pronikat, procházet ; míjet, pominout ; předejít

Hac (oratione) exercitus capi

tímto způsobem obelstit vojsko

Peccatum veniale

lehký hřích