Calamitas

Význam: pohroma, zkáza

Další latinský slovník

Item ut

stejně jako

Somnus

spánek, sen

Assertus

přiřčený, ustanovený ; tak řečený, tak zvaný, údajný

Hereditas

dědictví

Reverentia

uctivost, úcta ; vzdávání úcty, uctívání

Inopinans

nic netušící