Admiror

Význam: divit se čemu, podivovat se čemu, žasnout nad čím ; obdivovat se

Další latinský slovník

Incestus

krvesmilstvo, incest, smilstvo

Mercedem reddo

odplatit

Civitas

město (poklas.) ; obec ; zemská obec, stát ; občanství, občanské právo, občanský svazek ; občanstvo, občané

Prosequor

pronásledovat ; provázet, doprovázet, jít s kým ; utrhačně pokřikovat na koho ; prokazovat, dokazovat ; darovat, dát, věnovat komu co, poctít koho čím, za hodna uznat čeho ; vést k cíli, pokračovat, postupovat ; líčit, vykládat, vystihovat

Persequor

vykonávat, pokračovat

Compleo

naplnit, zaplnit