Commendor

Význam: komtur

Další latinský slovník

Lingua

jazyk (řeč), jazyk (v ústech) ; národ (přen.)

Hortor

povzbuzovat, popuzovat

Defensor

odvratitel (např. nebezpečí) ; obhájce, zástupce před soudem ; ochránce, obránce ; odpůrce

Vehementer

prudce, náhle, unáhleně, prchlivě ; rázně, rozhodně, důrazně, přísně ; úlisně, usilovně ; silně, mocně, tuze, náramně, velice, velmi

Concido

padnout, skácet se, zhroutit se, klesnout

Contemno

pohrdnout, zhrdnout čím, nebrat na vědomí