Quin

Význam: proč ne? (ve větách hlavních) ; ba, ba docela, ba spíše (stupňující) ; jinak než (nemohu jinak než udělat co) ; aby ne (v záporných větých účinkových, např. nikdo z přítomných nebyl tak bezohledný, aby nepocítil hluboké dojetí)

Další latinský slovník

Francigenum

francouzština

Pena

trest ; pokuta, náhrada (za spáchaný zločin) ; potrestání koho, pomsta nad kým ; trápení, utrpení, trýzeň ; nebezpečí

Vincio

spoutat, svázat

Commoror

zastavit se, sídlit, prodlévat

Humanitas

vzdělanost

Iter patet expedito

pro volného chodce