Ineo

Význam: počít, začít, vejít

Další latinský slovník

Perpetro

vykonat, dokonat, dokončit, provést, uskutečnit ; dokázat, dovést, způsobit (aby)

Ex diverso

od nepřátel, u nepřátel, z nepřátelského tábora

Providentia

starostlivost, pečlivost ; prozřetelnost ; prozíravost, opatrnost, obezřelost, obezřetnost ; vidění dopředu, možnost vidět, možnost výhledu

Sidus

souhvězdí, hvězda

Conscisco

dopustit se, spáchat

Galfridus

Geoffroi, Geoffrey