Alteruter ... alterutrum

Význam: jeden ... druhého, každý z obou ... toho druhého

Další latinský slovník

Maturo

spěchat

Custodes silvae

lesníci

Visito

vídat, vidět ; navštěvovat

Extremus

nejzazší

Ascensus

vzestup, vystupování, výstup

Admitto

pouštět