Subfodio

Význam: podkopati, zespodu probodnouti

Další latinský slovník

Prosper

zdárný, šťastný, se zdarem, šťastně ; zdar dávající, příznivý ; příznivý, šťastný, blahověstný

Communio

opevnit, ohradit

Antiquitas

starobylost, dávnověkost, starobylý obyčej ; starožitnost, dějiny starého věku, starověk ; lidé starého věku, staří, předkové ; starobylý dobrý mrav, stará dobrá poctivost

Extruo

nakupit, nastavět

Mihi opus est

potřebuji

Illustrius

urozený