Ignoro

Význam: nevědět, neznát

Další latinský slovník

Auditor

posluchač ; žák

Renuntio

podat zprávu, hlásit

Depopulor

zpustošit, vyplenit, vyloupit

Rapacitas

chamtivost, hamižnost, hrabivost

Obfero

naskytnout se, objevit se, dát se na pospas

Iuxta quod

jak o tom (píše Apoštol Římanům)