Cohortor

Význam: povzbudit

Další latinský slovník

Intercessor

prostředník

Catechismus

náboženská výchova ; katechismus

Stiepanus

Štěpán

Clamor

křik

Praenominatus

výše zmíněný, řečený, jmenovaný?

Proinde

právě, zrovna, zrovna tak (adv. přirovnávací ; proto, pročež, tedy (spojka důsledková, neklas.) ; nuže (vyzývací ; i klas.)