Proprium

Význam: známka

Další latinský slovník

Detrimentum

škoda, újma

Desertor

zběh, uprchlík

Primum

nejprve

Munitio

opevnění, hradba

Saepenumero

v mnohých případech, častokrát

Altitudo

hloubka