Admitto

Význam: pouštět

Další latinský slovník

Dignus

řádný

Ordino

řadit, stavět do řady, roztřídit, uspořádat, zařizovat, určovat

Iuxta illud + gen.

k čemuž, o čemž (praví Izajáš apod.), podle slov (Izajášových apod.) (takto RS 53:18.20 či Fournier I, 69 ; následuje genitiv: Ysaie, Apostoli, je to vlastně asi výpustka, snad z iuxta illud (verbum) apostoli)

Discedo

odcházet, rozejít se

Portarius

vrátný, fortnýř

Nimis

velice, nesmírně (DZ) ; nadmíru, příliš