Luminaria

Význam: osvětlení, osvětlování ; osvětlení, světla, svítilny ; svíce, svíčka ; hvězda

Další latinský slovník

De versus

od, směrem od? (Fournier I, 343: veniebat cantando de versus Ax)

Tolosanus

toulouský

Fore

[budoucí infinitiv od esse, náhrada za futurum esse]

Cooperor

spolupracovat, pracovat spolu, spolupůsobit

Poculum

číše, pohár

Inhonestus

nečestný, bezectný, hanebný ; zneuctěný ; nepěkný, škaredý