Altitudo

Význam: hloubka

Další latinský slovník

Ambages

okliky ; okolky,okolkování ; záhady, dvojsmysly, nejasnosti, narážky

Super

(alqa re) o čem

Opus est facto

je třeba činu

Dicendo

takto (orare dicendo = modlit se takto: ...)

Desidero

toužit, žádat si, přát si, požadovat, vyžadovat, stýskat si po ; postrádat, pohřešovat

Congero

spojit se