Altitudo

Význam: hloubka

Další latinský slovník

Pretium

cena, peníze

Confero

obraceti k něčemu, vynakládat v něco

Pervenio

přijít

Proditor

zrádce, udavač

Quingenti

pět set

Liceor

podávati