Fiducia

Význam: důvěra

Další latinský slovník

Faber falcastrorum m.

výrobce kos, kosař (sic)

Ministro + dat.

podsouvat (ve smyslu našeptávat)

Dum

ještě, dosud ; zatímco, když (o současnosti) ; dokud, pokud (o současnosti a stejně dlouhém trvání) ; až, do té doby, až konečně, dokud ne ; až by, dokud by ne, aby zatím ; jen když, jen jestliže, jen aby, jen ať (uvozuje větu přací)

Usus

zkušenost

Machinatio

strojové zařízení, stroj, přístroj

Praesto

poblíž, po ruce