Confero

Význam: obraceti k něčemu, vynakládat v něco

Další latinský slovník

Consanguineus

příbuzný

Conquinisco

sklonit se ; sklonit, schýlit

Mere

(MLLM ani Pražák nic)

Sepultura

pohřeb, pohřbívání

Supradictus

svrchu řečený, výše zmíněný

Ad verbum

doslova