Aes

Význam: 1. měď, měděná ruda ; spěž, bronz ; kov ; 2. mosaz ; 3. věc vyrobená z bronzu, zejm.: polnice, trouba, trubka ; cymbál, cimbál ; zbraň, zbroj ; přilba ; štít ; nádoba, kotel ; deska, destička (na vyrytí nápisu) ; mince, peníz ; 3. peníze, majetek, jmění ;

Další latinský slovník

Impropero

hanlivě vytýkat [Jen toto Šenková. Pražák ani el. sl. vůbec nic. Vazba je v Tractatus Manicheorum s dat.]

Coniugatus

ženatý, (fem.) vdaná

Paris

Paris (hrad v Audes, viz Duv. Hist. 157, n. 26) ; Paříž

Perpetro

vykonat, dokonat, dokončit, provést, uskutečnit ; dokázat, dovést, způsobit (aby)

Supertunicale

kabátec (MLLM surcoat, což je dle LL kabát, kabátec, suknice)

Nenia

pohřební píseň, žalozpěv ; kouzelné říkadlo, kouzelnická píseň ; píseň, popěvek