Antistites

Význam: velekněžka, nejvyšší kněžka, arcikněžka, představená chrámu, hlavní obětnice ; dozorkyně ; mistryně (přen. o ženě dovedné v nějaké disciplíně)

Další latinský slovník

In casu necessitati

v případě nutnosti, v případě nouze

Diligenter

pečlivě, bedlivě, dbale, svědomitě, horlivě ; přesně, správně, důkladně ; pozorně, obezřele, ostražitě, opatrně

Substantia

podstata

Adhortor

vybízet, pobízet

Nihil novi

nic nového

Alienus

cizí, nepříznivý, nevýhodný