Iter

Význam: cesta

Další latinský slovník

Proles

potomstvo, potomek, dítě

Impositio manuum

vzkládání rukou

Negotium

práce, zaměstnání, činnost, úkol

Commemmoro

připomínat, vzpomínat

Praesto esse

být přítomen, být tu ; dostavit se, přijít ; být po ruce, být připraven, čekat ; být k službám, být nápomocen, posloužit

Debello

doválčit, dobojovat, dokončit válku ; zdolat, nadobro přemoci, úplně pokořiti