Impietas

Význam: bezbožnost ; bezpráví, zvůle, svévole (v Bibli i častěji než "bezbožnost" ; v NZ dle srovnání Vulgáty a ČEP hlavně "bezbožnost", v SZ "svévole")

Další latinský slovník

Humanitas

vzdělanost

Occido

padnout, zahynout

Jupan maior m.

velký župan

Aeger

smutný, trudný, strastný, nemocný

Circumspicio

uvažovat, rozvažovat

Sollemnis

pravidelný, výroční, každoročně se vracející (zejm. o náboženských svátcích) ; slavnostní