Conferro

Význam: odevzdávat, skládat

Další latinský slovník

Amb-

předpona pro dva, oba (např. cum ambabus je "s oběma")

Dominica

neděle (výpustka z dies Dominica)

Uxor

manželka

Litus

břeh, pobřeží

Retectio

[Pražák, el. sl. ani Šenková nic. Souvisí to s retego (odkrýt, obnažit ; odhalit, zjevit, prozradit)?]

Excuso

omlouvat, ospravedlňovat ; uvádět co na omluvu, vymlouvat se na co, ospravedlňovat se ; zbavit se čeho, být zproštěn čeho, být ušetřen čeho