Seges

Význam: oseté pole

Další latinský slovník

Tuscia

Toskánsko

Ascensus

vzestup, vystupování, výstup

Decipio

klamat, oklamat, mámit, omámit, šálit, ošálit, podvádět ; podchytit (o ptáčníkovi) ; ujít pozornosti, nebýt pozorován kým ; mařit, trávit, zabíjet (čas)

Stanislaus de Znoyma

Stanislav ze Znojma

Menstruus

měsíční (měsíčně se opakující) ; měsíční (měsíc trvající)

Iuxta quod

jak o tom (píše Apoštol Římanům)