Praecipuus

Význam: zvláštní, obzvláštní, výhradní, vynikající, přední, hlavní, výtečný, znamenitý, nejlepší, největší, nejvyšší

Další latinský slovník

Bene bis

nejednou

Insido

sedět (na čem), posadit se (alci rei na co), usadit se kde, usídlit se kde, sídlit kde ; (in alqa re) vězet, pevně tkvít v čem ; spočívat v čem, tkvít v čem, vězet v čem ;

De cetero

vzhledem k ostatnímu

Promissio

slib

Pueri non baptizati

nekřtěňátka

In cassum

nadarmo