Caliga

Význam: (Fournier I, 315)

Další latinský slovník

Civitas

město (poklas.) ; obec ; zemská obec, stát ; občanství, občanské právo, občanský svazek ; občanstvo, občané

Interea

mezitím

Trini

trojí, tři

Quousque

jak dlouho ještě, až pokud ; dokud (vztaž., viz RS 60:18)

Ordenatio

(form. ordinatio)

Retrorsum

nazpět, zpět ; obráceně (přen.)