Agareni

Význam: Arabové? [jistě ano, podle otrokyně Hagar = Agar. Durand ve spojení Iudei ... et Agareni.]

Další latinský slovník

Singuli

jednotliví, po jednom

Denego

odepřít, popřít

Circumspicio

uvažovat, rozvažovat

Deterior

horší, slabší

Committo

dávati se do boje

Hilariter

vesele, s radostí