Agareni

Význam: Arabové? [jistě ano, podle otrokyně Hagar = Agar. Durand ve spojení Iudei ... et Agareni.]

Další latinský slovník

Loci communes

obecné věty (zásady, principy, kategorie, poučky, myšlenky), schémata

Devrev-

viz decresco ; decerno

Duodecim

dvanáct

Winidi m. pl.

Vinidové

Declaro

prohlašovat, vyhlašovat

Attribuo

přidělit