Artus

Význam: pevný

Další latinský slovník

Indictio

výpověď, ohlášení, oznámení, vyhláška

Aes

1. měď, měděná ruda ; spěž, bronz ; kov ; 2. mosaz ; 3. věc vyrobená z bronzu, zejm.: polnice, trouba, trubka ; cymbál, cimbál ; zbraň, zbroj ; přilba ; štít ; nádoba, kotel ; deska, destička (na vyrytí nápisu) ; mince, peníz ; 3. peníze, majetek, jmění ;

Se eiacio

vyřítit se

Magnus

důležitý, závažný

Flos aeris

měděnka

Quaestus

zisk, výtěžek