Artus

Význam: pevný

Další latinský slovník

Inquisitio haereticae pravitatis

vyšetřování kacířské zvrácenosti

Fortes Fortuna adiuvat

odvážnému štěstí přeje (Cicero)

Subsido

zůstat

Retrusus

zatlačený zpět, skrytý, zastrčený

Occitanus

okcitánský

Iam cum

hned jak, jakmile, jakmile jen