Carnaliter

Význam: tělesně

Další latinský slovník

Comes

druh, průvodce

Conquisco

sklonit se ; sklonit, schýlit

Populor

pustošit, plenit

Nimis

velice, nesmírně (DZ) ; nadmíru, příliš

Supersum

zbývat

Volucris

pták, polétavec, okřídlenec