Textus

Význam: text ; Písmo (bible) (tak Biller in Heresy and Literacy, 68)

Další latinský slovník

Oboedire praecepto

uposlechnout příkazu

Fuxensis

související s hrabstvím Foix

Deceptibilis

klamavý, klamný, nespolehlivý ; podléhající klamu

In effigie

obrazně (popravit někoho obrazně, např. spálit jeho vyobrazení)

Infamatus

obviněný, očerněný, zhanobený, pomluvený

Folratura

(Fournier I, 315)