Per vices

Význam: střídavě

Další latinský slovník

Faber

dokonalý, mistrovský (o věcech) ; nadaný, chytrý, důvtipný (o člověku)

Carnotensis

ze Chartres, chartreský

Dimico

potýkat se, bojovat

Modo meliori

co nejlépe, nejlépe

Cibaria

strava, potrava, pokrmy, zásoby

Alteruter

jeden (ze dvou či z obou) ; jeden nebo druhý