Ceteri

Význam: ostatní ; zbylý, zbývající (např. cetera nox = zbývající část noci)

Další latinský slovník

Ex diverso

od nepřátel, u nepřátel, z nepřátelského tábora

Aridum

sucho, souš, suchá země

Nominatim

jmenovitě, výslovně, jménem

Alces

los

Directus

přímý

Ante exactam hiemem

před koncem zimy