Ad limina apostolorum

Význam: (Duv. Hist. 109 překládá "k hrobům apoštolů")

Další latinský slovník

Extraneus

cizí, přespolní

Meliores

velmoži

Teneo

držet se čeho (i přen., např. TDH 311:6n.)

Invictus

nepřemožený

Plantatio

vysazení, zasazení (rostliny)

Seduco

svést, svádět ; rozvést, odloučit, rozloučit ; odvést stranou