Lectum

Význam: lůžko

Další latinský slovník

Incautus

opatrný, obezřetný, netušící

Paene

skoro, téměř

Fabulor

hovořit, povídat, vyprávět ; tlachat

Annoto

poznamenávat, zaznamenávat ; znamenat, pozorovat

Resistentia

odpor, odporování, maření ; nesouhlas?

Arroganter

zpupně