Placenta

Význam: bochník (DZ) ; koláč (zejm. obětní) ; placenta, plodový koláč ;

Další latinský slovník

Permoveo

pohnout, dojmout

Desisto

ustat, přestat

Hereticus

kacíř, heretik

Prognatus

zrozený, pocházející

Concitatio

(LMALB nic! Jen sloveso concieo, ere, citum)

Litteris mandare

sepisovat, zaznačovat písemně