Malitiosus

Význam: zlý, zlovolný, věrolomný

Další latinský slovník

Paniculus

hrst slámy ; došek

Tempus

čas, doba (obecně i noční doba apod.) ; okamžik, chvíle, hodina ; lhůta, čas, určený čas, čas potřebný k čemu ; pravý čas, příhodná chvíle, vhodná příležitost

Insido

sedět (na čem), posadit se (alci rei na co), usadit se kde, usídlit se kde, sídlit kde ; (in alqa re) vězet, pevně tkvít v čem ; spočívat v čem, tkvít v čem, vězet v čem ;

Permoveo

pohnout, dojmout

Coauditor

[Pražák nic ; snad pomocník, příručí, přísedící]

Munus

dar