Auditor

Význam: posluchač ; žák

Další latinský slovník

Comparo

(refl.) připravovat se, chystat se ; chystat co, připravovat se k čemu, hotovit se k čemu ; stanovit, určit

Posteaquam

jakmile

Fastigate

šikmo

Aliter

jinak

Iacto

něco přetřásat, projednávat

Frui

užívat (těšit se z něčeho pro věc samotnou, jiné je uti, kde se věc užívá pro něco jiného)