Auditor

Význam: posluchač ; žák

Další latinský slovník

Adequito

najíždět, dorážet

Sacrificium

oběť

Vi contendo

prorážet

Species

přelud, klamný zjev, vidina

Praesertim

především, zvláště

Antistites

velekněžka, nejvyšší kněžka, arcikněžka, představená chrámu, hlavní obětnice ; dozorkyně ; mistryně (přen. o ženě dovedné v nějaké disciplíně)