Seduco

Význam: svést, svádět ; rozvést, odloučit, rozloučit ; odvést stranou

Další latinský slovník

Quini

po pěti

Utrimque

na obou stranách, z obou stran

Generaliter

obecně, všeobecně

Venenum

jed ; otrava, otrávení, travičství ; otrava, nákaza ; nápoj lásky, kouzelný nápoj, kouzelná šťáva, lektvar ; kouzlo ; uměle připravená šťáva ; barvivo, barva

Exploro

prozkoumat, vyzkoumat

Insuper

navrch, nahoru, nad to, kromě toho