Mane

Význam: ráno

Další latinský slovník

Annoto

poznamenávat, zaznamenávat ; znamenat, pozorovat

Dies communis

všední den

Strepitus

hřmot, šustot

Oratio

modlitba ; řeč, mluva ; výraz, projev ; vylíčení ; tvrzení, výpověď, výklad ; předmět, látka, téma (řeči) ; výmluvnost

Placidus

klidný

Nec ideo

avšak proto přece