Locus medius utriusque

Význam: místo uprostřed, mezi oběma ležící, patřící jim oboum

Další latinský slovník

Ignis

oheň

Subtus

vespod, dole

Inde

odkud (vztažně)

Hiberna

zimní tábor

Strictus

sevřený, těsný ; úsečný, řízný, přesný ; přísný (poslední dodal DZ ex TDH 315:32)

Insigne

znak, odznak, erb