Inermus

Význam: bez zbraně, neozbrojení

Další latinský slovník

Quidem

jistě, věru

Temerarius

neodpovědný, zaslepený, nerozvážný

Ecclesia malignantium

církev zlovolníků

Libenter

rád

Queror

stěžovat si, naříkat

Folratura

(Fournier I, 315)