Armo

Význam: vyzbrojit, vypravit

Další latinský slovník

Pars

díl, část, oddíl, kus, složka, součást ; podíl, účast, účastenství ; účastník (m.) ; úkol, úřad, povinnost ; strana ; stránka (věci) ; směr ;

Quid novum?

Co (je) nového?

Deceptio

podvádění, podvod, klam, klamání

Saevitia

zuřivost ; přísnost ; bouřlivý stav

Penitus

hluboko, dovnitř, do nitra

Illustris

osvětlený, jasný, světlý, zářící ; skvělý, výtečný, znamenitý, slavný ; významný, vznešený, vážený