Quocirca

Význam: pročež

Další latinský slovník

Natalis

narození se týkající

Eburodunum

(dnešní Brno)

Interpositum

něco nastavené mezi, záminka, překážka

Opportunitas

výhoda, příznivá okolnost

Grandis

veliký, statný

Vultum fingere

nastrojit výraz tváře