Usual?

Význam: obročí (LMALB tvar usualis ; asi to je adj. od usus)

Další latinský slovník

Complexus

objímání, objetí ; náruč ; náklonnost, přízeň

Alaris

na křídle, spojenecký

Adumbrare

zaštítit, potvrdit (privilegium) ; skrýt, zakrýt

Quum = cum

když

Reperio

dozvědět se, shledat

Nimis

velice, nesmírně (DZ) ; nadmíru, příliš