Attente

Význam: pozorně, bedlivě, napjatě

Další latinský slovník

Cessatus

promeškaný, prozahálený, zameškaný

Post mortem

po smrti, posmrtně

Fretus

spoléhající se

Mors necessaria f.

přirozená smrt

Ad unus omnes

do jednoho

Omnipotens

všemohoucí, všemocný