Attente

Význam: pozorně, bedlivě, napjatě

Další latinský slovník

Faber cupri m.

kovář mědi, mosazi, mědnář (sic)

Commonefacio

připomínat, důtklivě upomínat

Dubla

dvojitá přikrývka

Absque

kromě, bez

Aditus

příchod, přístup, vchod

Incontinens

nezdrženlivý, nestřídmý, chtivý, smyslný, neuměřený, nemírný