Malivolentia

Význam: zloba, nepřízeň, nenávist ; zlomyslnost, škodolibost

Další latinský slovník

Eleemosyna

almužna (darování i darovaná věc), dar, dobrodiní

Executio

exekuce

In spem venire

pojmout naději

Platea

náměstí

Renuntio

podat zprávu, hlásit

Coaequalis

vzájemně rovný