Communicatio

Význam: sdělení, sdělování ; sdílení, vespolné účastnění, obcování ; udělení

Další latinský slovník

Calumnia

klam, mam, úklady, úskoky, obmysl ; překrucování, sofismata ; vykrucování ; utrhání na cti, nactiutrhání, lživé obvinění, křivé obvinění, soudní pletichy, právnické kličky, křivda ; týrání, útisk, pronásledování, trápení, násilí ; vydírání

Procaciter

tvrdošíjně, zatvrzele

Coemeterium

hřbitov

Philippopolis

Plovdiv

Tinctio

omočení, ponoření, pohroužení [Pražák et al. neuvádí, ale jinde nal.]

Beatus

blažený ; blahořečený, blahoslavený