Exercitatio

Význam: obratnost, cvičení

Další latinský slovník

Portorium

daň, clo, poplatek, dávka

Inopia

nedostatek, nouze, chudoba

Suffero

vézt

Caligo

temná pára, mlha, dým ; mračno prachu ; mrákota ; temnota, temno ; chmura (zejm. doby)

Retentio

zadržení, zastavení

Deminuo

zmenšovat, ubírat