Partior

Význam: rozdělit, dělit se (s)

Další latinský slovník

Mare internum n.

Středozemní moře

Diurnus

denní

Fortes Fortuna adiuvat

odvážnému štěstí přeje (Cicero)

Praepono

usavit do čela

Dies communis

všední den

Sicut(i)

jako