Affictus

Význam: rozbitý, porouchaný, po pádu poraněný, povalen

Další latinský slovník

Ius iurandum

přísaha

Miseria

bída, neštěstí, obtíž, trápení, utrpení

Concilio

opatřit, sjednati

Responsorium

responsorium, responzorium

Simulatio

přetvářka

Cultus

vzdělávání