Affictus

Význam: rozbitý, porouchaný, po pádu poraněný, povalen

Další latinský slovník

Regula

pravidlo ; řehole

Cohereticus

spolukacíř

Verecundia

bázeň ; skromnost, uměřenost

Rumor

pověst, hlas, zvěst, zpráva

Opus est

je třeba