Affictus

Význam: rozbitý, porouchaný, po pádu poraněný, povalen

Další latinský slovník

Regalia

obročí královského kostela (MLLM nic víc a skutečně uvádí f., Pražák nic)

Quantum plurimum potuero

co možná nejvíce

Seipsum

sám sebe

Servitium

mimořádný příděl jídla, (snad i) počastování ; poplatek (za poskytnutí výhody)

Assuo

přišívat

Nonnulus

(MLLM nic)