Ea

Význam: tudy

Další latinský slovník

Insilio

vskočit

Familiaris

přítel

Romanum

románština, románský jazyk

Desuper

shora

Alias dictus

jinak řečený

Post modicum tempus

zakrátko, brzy poté